wtorek, 6 czerwca 2023

Jak działają ruskie trolle

Argumenty polityczne prorosyjskich trolli mające nas odciągnąć od Zachodu przedstawiane nie wprost, celem jest obrócenie w gruzy fundamentów naszej rzeczywistości, by zrobić miejsce na ruski mir:

1. To my jesteśmy prawdziwymi antysystemowcami: jakby bycie przeciw systemowi było czymś z definicji cool a system z definicji był zły. System, czyli Państwo, UE, wspólny rynek, praworządność, NATO jest spoiwem zachodu, świata w którym żyjemy. W  dziurę po systemie, który trzeba zniszczyć bo jest zły i rzekomo uciska wejdzie ruski mir. 

2. Przywróćmy karę śmierci: jedynym krajem w Europie, gdzie nie wykonuje się kary śmierci jest Białoruś. Nawet w Rosji jest zawieszona. Nie wykonywanie kary śmierci jest warunkiem naszego istnienia w Europie - głównie w UE ale też w Radzie Europy. 

3. Znieśmy VAT, wprowadźmy podatek obrotowy - VAT to patent Europejski, rzekomy ucisk przez VAT i żądanie likwidacji jego to przygrywka do wyprowadzenia nas ze wspólnego rynku. 

4. Zachowajmy neutralność: zamiast Zachodu Międzymorze. Neutralny światek między Wschodem a Zachodem będzie łatwy do przejęcia. Przez Zachód? Ten się na nas wypnie jak będziemy poza nim na własną prośbę, na zasadzie: jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie. Kolejny patent na wpychanie nas do ruskiego miru. Wersję demo przerabialiśmy zanim wstąpiliśmy do NATO i UE. Rosja od nas żądała korytarza do Królewca, były inne bezczelne i brutalne prowokacje. Nasi postkomuniści chcieli poprzeć konkurencyjny dla UE projekt organizacji gospodarczej z siedzibą w Bratysławie. Na szczęście obydwa pomysły storpedował Stefan Meller, minister a wcześniej urzędnik w MSZ. 

5. Po co nam €uro? Własna waluta symbolem suwerenności: coraz bardziej symbolem. Słabnąca złotówka, inflacja 2 razy większa niż w Niemczech, stopy procentowe wyższe niż w strefie €uro powodują, że Złoty zaczyna przypominać okupacyjną walutę Generalnego Gubernatorstwa bez realnej wartości i wymienialności na Zachdzie. Biznes na Zachodzie korzysta z kredytów tańszych niż w Polsce, polskie firmy mają utrudnioną konkurencję. 

6. Zgniłe wartości Zachodu: LGBT, aborcja, ateizm, anarchia. Dziś na Zachodzie nikt nie prześladuje za bycie gejem. W Rosji owszem. W Rosji w imię Boga posyła się żołnierzy na front. Tam gdzie dozwolona jest aborcja, jest coraz rzadziej wykonywana. 

7. Współpraca gospodarcza dwustronna: Polsko - Ukraińska, Polsko - Białoruska, Polsko - Litewska, jako powrót do świata Jagiellońskiego. Proponujący taką aktywność nie widzą, że Polska jest w UE, Litwa też, a nawet w strefie €uro? Ukraina aspiruje. Czy dla Ukrainy atrakcyjniejsza jest Polska niż cała UE a dla Litwy Złoty od Euro? Namawianie nas od separowania gospodarki od UE jest zawracaniem Wisły kijem. Koncepcję taką głosi m.in. oskarżony o plagiat dr? Jacek Bartosiak.

8. Nie zbrojmy się po zęby bo to wywoła wojnę.A jak nie będziemy uzbrojeni to będziemy bezpieczniejsi?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz