czwartek, 17 listopada 2022

Jeśli rakieta była ukraińska powinniśmy bezwzględnie domagać się od władz UA przyznania się do tego faktu. Wystrzelenie rakiety w kierunku PL mogło być celowe i być prowokacją polityczną lub aktem terroru osoby lub grupy. A wtedy sprawców tego aktu trzeba ścigać. I władze UA powinny to rozumieć.

wtorek, 15 listopada 2022

 Fundusze europejskie wzmacniają suwerenność PL. Morawiecki mówi językiem Róży Thun i Radka Sikorskiego

poniedziałek, 7 listopada 2022

 Bronisław Geremek powiedział kiedyś: Polityka zagraniczna nie powinna być ani ostra ani łagodna. Powinna być skuteczna