środa, 10 maja 2023

Pan Zbyszek manipuluje. Nie UE zakazała kary śmierci

 Pan Zbyszek manipuluje. Nie UE zakazała kary śmierci. Media mainstreamu nie reagują:

KARA ŚMIERCI Wikipedia


Na skutek powszechnej tendencji w drugiej połowie XX wieku do rezygnacji z kary śmierci wśród państw członkowskich Rady Europy 28 kwietnia 1983 w Strasburgu uchwalono protokół nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950, znoszący wśród sygnatariuszy karę śmierci w czasie pokoju[3]. Dodatkowo, 3 maja 2002 r. uchwalono w Wilnie protokół nr 13 do tej konwencji, bezwzględnie znoszący karę śmierci, także podczas wojny (nie został on ratyfikowany przez kilku członków Rady Europy).


Stosowania i wykonywania kary śmierci zakazuje także Karta Praw Podstawowych w art. 2.2.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz